Werkwijze

Werkwijze Remedial Teaching

begel2
Intakegesprek
Onderzoek
Behandelplan
Evaluatie

Intakegesprek

Voordat er sprake kan zijn van een behandeling, zal er eerst een intakegesprek plaatsvinden met de ouder(s)/verzorger(s). Hierbij wisselen we informatie uit die betrekking heeft op de hulpvraag.

Onderzoek

Om de begeleiding zo goed mogelijk af te kunnen stemmen op de hulpvraag wordt er zoveel mogelijke relevante informatie verzameld, zoals: vragen over de ontwikkeling van uw kind, schoolrapporten, gegevens van het leerlingvolgsysteem (LOVS) en eventueel verslagen van onderzoeken die elders al gedaan zijn.
Tevens kunnen er tijdens dit gesprek concrete afspraken over het tijdstip en de frequentie van de Remedial Teaching gemaakt worden. Daarna volgt meestal een onderzoek en een diagnostisch gesprek met uw kind.

Behandelplan

Op basis van deze gegevens en de gegevens van de school, zal een individueel behandelplan worden opgesteld. Uitgangspunt is dat het behandelplan zoveel mogelijk aansluit bij het onderwijs op school. Zo wordt het leren en het vermogen om actief te kunnen meedoen in de les vergroot. Uw kind komt minimaal 1x per week naar de praktijk voor begeleiding, tenzij anders is overeengekomen.

Evaluatie

Na het vooraf aantal afgesproken lessen wordt het behandelplan geëvalueerd. Aan de hand van de evaluatie wordt het plan bijgesteld of afgesloten, wanneer het beoogde doel behaald is.