Cito Training

Een goede voorbereiding op de entreetoets groep 7, of de Cito eindtoets groep 8 is een vereiste om een goede prestatie te kunnen leveren en een realistische uitslag te krijgen. Uit de praktijk blijkt dat er soms onvoldoende aandacht of begeleiding is voor individuele leerlingen.

citoHet kan zijn dat kinderen onzeker zijn, moeite hebben met de vraagstelling (omdat deze kan afwijken van de methodes van school), of omdat ze moeite hebben de som uit het verhaaltje te halen. Het komen tot het goede antwoord is belangrijk, maar ook weten waarom andere meerkeuze antwoorden foutief zijn, geeft inzicht in de opbouw van de kennis van uw kind.

Onderwijspraktijk Berkel biedt ondersteuning bij het verbeteren van deze reken- en taalvaardigheid, door middel van het aanleren en optimaliseren van lees en– oplossingsstrategieën, zodat gezorgd wordt voor een doelgerichte voorbereiding op de Cito toetsen.

Informeer naar onze Cito trainingen via ons contact-formulier.